Ajánlott irodalom

Szeitzné Dr. Szabó Mária: HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai

Unióban és Magyarországon; Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Budapest

2003

Kézikönyv a HACCP rendszer kialakításához; Consact-Mavemisz 2001; Írta és szerkesztette

a Consact-mavemisz szakértői munkacsoportja a Gazdasági Minisztérium megbízásából

Dr. Dunszt Károly-Oriskó Ferenc-Ónodi Ferenc-Török István: Vendéglátó technológia,

Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2004.

KIT Kiadó Kockázatértékelés, környezet-,tűz- és munkavédelmi előírások, elsősegély nyújtási

ismeretek