A fejezet során elsajátítandó kompetenciák, ismeretek és készségek

iDevice ikon A modul elvégzése után a következőkre lesz képes

Képes legyen önállóan ellátni az adódó feladatokat. Munkáját képes legyen felelősen végezni és tudjon együttműködni a vendéglátó részlegek munkatársaival.


iDevice ikon Szakmai kompetenciák

Kompetencia megnevezése: „Betartja a munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.”

A kompetenciához szükséges szakmai ismeretek a típus megjelölésével:

- Munkavédelem, -biztonság, egészség- és tűzvédelmi szabályok vonatkozó részei

- Munkabiztonsági előírások, kockázati ismeretek

- Gépi berendezések kezelésének munkavédelmi előírásai

- Elsősegély nyújtási alapismeretek, foglalkozási ártalmak, betegségek

- Környezetvédelem, hulladékok, veszélyes anyagok kezelése

- Egyéni védőeszközök használata

- Energiatakarékossági, hulladékhasznosítási intézkedések, a szelektív hulladékgyűjtés módjai

 

Kompetencia megnevezése: „Takarítói feladatokat lát el.”

A kompetenciához szükséges szakmai ismeretek a típus megjelölésével:

-        A szálláshely sztenderdjei

-        Egyéb elektronikai berendezések

-        Gépi berendezések üzemeltetése, kezelése

-        Feladatok, munkaköri kötelességek

-        Egyéni védőeszközök

-        Higiéniai alapismeretek

-        Vegyszerek, tisztító- és kezelőszerek hatóanyagai, tulajdonságai, használatuk, tárolásuk

-        Burkolatok, felületek, területek

-        Egyéb elektronikai berendezések kezelése

Kompetencia megnevezése: „Munkahelyi/szakmai gyakorlaton vesz részt”

A kompetenciához szükséges szakmai ismeretek a típus megjelölésével:

-        Munkavédelem, -biztonság, egészség- és tűzvédelmi szabályok vonatkozó részei

-        Munkabiztonsági előírások, kockázati ismeretek

-        Egyéni védőeszközök használata

-        Elsősegély nyújtási alapismeretek, foglalkozási ártalmak, betegségek

-        Környezetvédelem, hulladékok, veszélyes anyagok kezelése

-        Energiatakarékossági, hulladékhasznosítási intézkedések, a szelektív hulladékgyűjtés módjai

-        A szálláshely sztenderdjei

-        Egyéb elektronikai berendezések

-        Gépi berendezések üzemeltetése, kezelése

-        Feladatok, munkaköri kötelességek

-        Higiéniai alapismeretek

-        Vegyszerek, tisztító- és kezelőszerek hatóanyagai, tulajdonságai, használatuk, tárolásuk

-        Egyéb elektronikai berendezések kezelése

 

Személyes kompetenciák :

-        Megbízhatóság

-        Tisztaság, ápoltság

-        Becsületesség

-        Jó megjelenés

-        Nyitottság

-        Problémamegoldó képesség

-        Stressztűrés

-        Jó állóképesség

 

Társas kompetenciák :

-        Diszkréció

-        Jó kommunikációs, kontaktusteremtő képesség

-        Lojalitás

-        Rugalmasság

-        Segítőkészség, együttműködési készség

-        Tolerancia

-        Udvariasság

-          Vendégközpontúság

 

Módszer kompetencia:

Precíz munkavégzés