A fejezet követelményei

iDevice ikon Alapismeretek alkalmazása

Ismeri és alkalmazza a takarítási formák elemeit, a takarítás sorrendjét

Szellőztet, felmos, felsöpör, porszívóz, port töröl

Raktározza a tiszta és használt textíliákat

Szükség esetén kitakarítja a közös mosdót


iDevice ikon A modul elvégzése után a következőkre lesz képes

Képes legyen önállóan ellátni az adódó feladatokat.

Munkáját képes legyen felelősen végezni és tudjon együttműködni a vendéglátó részlegek munkatársaival.