Jegyzőkönyvek formai és tartalmi elemei, fogyasztói panaszok, azok kezelése

iDevice ikon Kereskedelem szolgáltatás területen a jegyzőkönyv
a forgalmazó által a fogyasztó kifogásáról felvett dokumentum, amely rögzíti:
 
a fogyasztó nevét, címét; a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát;
 
a vásárlás időpontját;
 
a hiba bejelentésének időpontját;
 
a hiba leírását; a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt;
 
a kifogás rendezésének módját. (Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni).